ÅLDERDOMSHEMMETS HISTORIA I SIBBO

torsdag 12 april 2018 - 17:04 | 0 Kommentarer

ÅLDERDOMSHEMMETS HISTORIA I SIBBO 

Ovanför ses bilden av den äldsta delen av ålderdomshemmet i Sibbo, det som numera går under namnet Sibbo seniorcentrum. Träbyggnaden är idag gulmålad, men ursprungligen hade den en ljusgrön ton, med vita knutar, och påminde således om byggnaden mittemot, det gamla kommunalhuset. 

Under åren 1914-1918 var ett fältlasarett inrymt i åldersdomshemmets trädel. På taket hade man för hand målat ett rött kors på vit bakgrund. Allt direkt på de röda tegelpannorna. När Sibbo drabbades av oroliga upprorstider våren 1918, användes ålderdomshemmet, som en förbandsenhet. Man kunde inte utföra några operationer. Svåra fall som krävde kirurgi, blev hänvisade till sjukstugan i Borgå. 

Ålderdomshemmet i Sibbo utvecklades från en förvaringsplats till ett kompetenscenter för geriatriken i kommunen. Det är sant och riktigt, att för 100 år sedan behandlade man ganska avogt de äldre i Finland. Även i Sibbo var inställningen styvmoderlig. Om man hade hälsan i behåll och en viss förmögenhet på banken, kunde man bo hemma så långt det bara var möjligt. Man talade om sytning, innan pensionerna hade uppfunnits. 

I folkmun gick sytningen under benämningen fattighuse´ . Ett annat begrepp var ättestupan. De äldre värdesattes nog, men bördan för de andra blev ibland oerhört stor att dra. 

Bloggbilden togs och bloggtexten skrevs av

HISTORIKERN i SIBBO 

Pär-Erik Sjöström

Torsdagen, den 12 april 2018 

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar