DET GAMLA VATTENRENINGSVERKETS PÅNYTTFÖDELSE

lördag 14 april 2018 - 12:29 | 0 Kommentarer

DET GAMLA VATTENRENINGSVERKETS PÅNYTTFÖDELSE

Bilden föreställer det gamla vattenreningsverket på Nickby sjukhus. Ursprungligen stod också ett högt vattentorn alldeles bredvid, men efter att sjukhuset lades ner år 1999, så lät man riva ner vattentornet. Till vattenförsörjningen hörde också ett pumphus, som låg och fortfaranden ligger ½ km längre norröver från vattenreningsverket. Sibbo å och dess vatten pumpades upp i ledningar, via pumphuset till vattenreningsverket, och sedan leddes vattnet upp i tornet, för att senare magasineras och distribueras ut till sjukhusets användning. 

Nu skall den fallfärdiga byggnaden rustas upp. Arbetslösa sibbobor skall iståndsätta lokaliteterna till nya ändamål. Vad som blir resultatet, vet ännu ingen med säkerhet? 

Vi i Nickby har ännu inte helt insett, vad det betydde att sjukhuset lades ned, och att verksamheten flyttade bort från byn. Ännu värre är, att servicenivån är alldeles klart under en kritisk nivå i Nickby. Det mesta finns utom räckhåll. Och så borde det inte vara? 

 

Bloggbilden togs av 

och bloggtexten skrevs av

HISTORIKERN i SIBBO

Pär-Erik Sjöström

Lördagen, den 14 april 2018 

0

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar