NÄR SEKINERNA SINADE UNDER SOMMAREN

tisdag 12 juni 2018 - 10:45 | 0 Kommentarer

NÄR SEKINERNA SINADE UNDER SOMMAREN

Dagens bloggtext tar avstamp i en nyhetsartikel, som jag fick ta del av på den finska Rundradions nätsida. Där bekräftar statistiken det dystra faktum, att en tredjedel av vårt lands befolkning inte har råd att leva att vardagsliv under en hel månad. Huru situationen i Sibbo vet jag faktiskt inte, men jag skulle inte dra mig för att påstå att det torde vara lika dåligt. 

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är detta dåligt. För att om t.ex. en kris skulle inträffa finns således ingen buffert, och det blir en personlig tragedi. Redan i grundskolan lärs det ut, att man skall hushålla med sina pengar. 

När sekinerna sinade under sommaren. Där uppstår även ett annat problem, som inte är av finansiell karaktär. Det är mera politiskt eldfängt stoft. En dålig och svag ekonomi ökar risken för utslagning och därmed också grogrunder för politiskt illegala och populistiska extrema rörelser. Jag vill inte påstå, att så kanske alltid är fallet. Man kan ta sig ut ur det ekonomiska eländet. Men då gäller det att samhället " ser " en i tid. Annars hotar avgrunden för de flesta. 

I Nickby har situationen vad gäller bankautomater, äntligen lättats upp. Nu finns det två automater. En Otto-automat utanför Andelsbanken och den andra Otto-automaten inne i K-Supermarket Basilikas stora och långa korridor. Nu skulle det behövas en ytterligare Nosto-automat. Kanske det nya utvidgande S-market i Nickby kunde begåvas med en dylik ?

I Söderkulla finns det endast en bankautomat. Även här skulle det vara bra med Nosto-automat. Om den rätta viljan finns, så kommer nog även denna service. Varje gång, som man drar in bankservicen i våra byar, skall man ersätta dem med automater. Det är ett nutida minimikrav, för att förhindra stagnationen på landsbygden. Ingen mår bra av, att servicen uttarmas på ett lagvidrigt sätt. I Sibbo har man äntligen lyssnat på sina kommuninvånare. och det visar nog bankautomaternas existens.

Bloggbilden är lånad av MTV3 och 

bloggtexten skrevs av HISTORIKERN i SIBBO

Pär-Erik Sjöström

Tisdagen, den 12 juni år 2018. och på 

Helsingforsdagen. 

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar