OLAGLIG PARKERING LÄNGS MED NICKBYVÄGEN ?

fredag 25 maj 2018 - 14:26 | 0 Kommentarer

OLAGLIG PARKERING LÄNGS MED NICKBYVÄGEN ?

Dagens bloggtext- och bloggbild kan bli eldfängda teman ?! Men är det på gång någon form av olaglig parkering längs med Nickbyvägen ? 

Det lär enligt trafiklagen vara förbjudet att en längre tid ha en buss stående på en busshållplats. Likaledes skall arbetsplatsfordon inte stå i vägen för allmän trafik. Och när en inte håller sig till lagen, så bryter snart även de andra mot dito. 

Nickbyvägen stod färdig som en del av Västerleden år 1976. I alla fall stod bron över Sibbo ån då färdig byggd. På många ställen hugger Nickbyvägen igenom Tallbackas ägor. Och de flesta av uthusen samt ladorna blev på andra sidan om landsvägen. Det fanns en orsak, varför man byggde en rak väg till Borgå och vidare österut. Genomfartstrafiken genom Nickby skulle underlättas, och dåvarande Gamla Borgåvägen med sin bro från 1930-talet ansågs hopplöst omodern. 

När Nickby sjukhus, så småningom under 1990-talet lades ner, så uppstod tomma åkrar på andra sidan om Sibbo ån. Och då inleddes faktiskt planeringen av ett bostadsområde för ca. 1000 personer. Om befolkningstakten ökar dramatiskt, kan man även förtäta befolkningen och byggnaderna, och då kan t.o.m. 2000 personer bo på området. 

Jag har varit med och planerat området - Östanåparken. Det är som en kulturell smältdegel. Här kan man ösa ur historien, har kan man finna nya funktioner och så kan man också ha möjligheter till idrott och idka olika former av fritidsaktiviteter. Det är den samma dragningskraft, som redan år 1914 predikades för helsingforsborna, ut i naturen och bli kvitt din mentala ohälsa och insup nya friska vindar i den giktbrutna och sönderbrutna nervösa lekamen ! 

Bloggbilden togs av undertecknad, och bloggtexten skrevs av 

HISTORIKERN i SIBBO 

Pär-Erik Sjöström

Fredagen, den 25 maj 2018

Kategorier :

Hus & Hem

0

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar